ESKİ ADİGE SÖZLERİ

Adıge Guşaejkher

(Adıge atasözleri)

Adıge kültürü veciz bir şekilde kelimelere yansımıştır. 

Bunun en güzel örneklerini kuşkusuz atasözlerinde görmek mümkündür. 

Fakat atasözleri orijinalinden Türkçe'ye çevrilirken genelde vurgu düşmektedir. 

İşte Adıge atasözlerinden bir kısmı: 

Ş'u leğunığere bınwunağore 

(Sevgi ve aileye dair) 

* Pselıho zimı'e pşaşer kaşen wumış' 

Pselıhu olmayan kızı kaşen yapma 

* Pser zehoapserer dakhe 

Canın çektiği güzeldir 

* Wızidcasem yipse wufeğade 

Seni sewen, kendi canına eş tutar 

* Wuzeplırer kağani, kıwoplırer kaşe 

Sewdiğinle değil, seni sewenle ewlen 

* Ş'u zereleğukher, zı sadjanem zedefe 

Gönüller bir olunca samanlık seyran olur 

* Ş'uleğunığer ş'uğep,wuşöğuse yemğaz 

Aslolan sevmek değil, sevgiyi karşılıksız bırakmamaktır 

* Ş'uleğunığem tekonığe wöğesı 

Sevginin gücü mutlaka galip gelir 

* Ş'uleğunığer maşöp, zekhaneme şöğekosejırep 

Sevgi ateş değil ki, tutuşunca söndüresin 

* Ş'uleğunığer ratekoahırep 

Sevgi ulu orta saçılmaz 

* Ş'uleğunığer yakhemığoaş 

Sevgi karışmaz 

* Ş'u pleğurem, maşöm wupehaşt 

Sevdiysen, ateşe girmeyi göze alırsın 

* Ş'u pleğurer wişhağuseme kinır zekhapşerep 

Sevdiğinle evlenirsen, zorluklara aldırmazsın 

* Blağe tereze wieher nasıpığ 

Dürüst akraba nasiptendir 

0/Yorum Yaparsanız Seviniriz/Yorumunuz Var

Daha yeni Daha eski