Açgözlülük İle İlgili Sözler, Açgözlülük Sözleri

Aç gözlülük ile ilgili ilginç olan şey, Açgözlülüğün sadece insanlara mahsus olmasıdır. Örneğin bir arslan sadece yiyebileceği kadar hayvan öldürür, koca sürüyü telef etmez mesela. Açgözlülük ile ilgili sözler ve kısa mesajlar, Açgözlülük hakkında özlü kapak güzel sözler, açgözlülüğe dair sözler, ünlü düşünürlerin kişilerin filozofların açgözlülük ile ilgili sözleri, Açgözlülük ile ilgili anlamlı sözler, açgözlülük ile ilgili kısa sözler, Açgözlülük sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz...

Açgözlülük ile ilgili güzel ve anlamlı sözler


Açgözlü her zaman yoksuldur. Horatius

Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma. J.Bachar

Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur. Atasözü

Deve yükü aş olsa, aça az görünür. Kaşgarlı Mahmut

Açgözlülüğün en kötü yanı iyilik bilmezliğidir. Seneca

En büyük hata, kazanç için açgözlü olmaktır. Lao Tzu

Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olur. Hz. Ali

Hırsın kökü açgözlülük, meyvesi ise kınanmaktır. Hz. Ali

Zengin insan, mal sahibi olan değil, açgözlülükten uzak kalabilendir.

İnsanların hırsı ve açgözlülükleri, mutlu olmamalarının tek sebebidir.

Yoksulluk çok şey ister, açgözlülük ise her şeyi. Pubilius Syrus

Aç gözlüyü minnettar edemezsin, çünkü doymaz ki. Cenap Şehabettin

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur. Cyril Connolly

Dünyaya hakim olan güç; ahmaklık,korkaklık ve açgözlülüktür. Albert Einstein

Açgözlülük, ilk günden bugüne, uygarlığın itici gücüdür. Friedrich Engels

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur. Cyril Connolly

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir. Franz Kafka

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir.Thomas More

Eğer biri size “Para değil prensip meselesi” diyorsa, mesele paradır.Kin Hubbard

Bu dünyada insanoğlunun açgözlü ve obur tutkuları kadar azgın bir şey yoktur. Homeros

Dünyalık peşine düşenlerin açgözünü, ya kanaat ya da mezar toprağı doyurur. Sadi Şirazi

Açgözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün. Şeyh Edebali

Yoksulluk pek çok şeyin olmayışıdır ama açgözlülük hiçbir şeyin olmayışıdır. Publilius Syrus

Oburluk duygusal bir kaçıştır, içimizi kemiren bir şey olduğunun belirtisidir. Peter De Vries

İnsanoğlunun yalnızca kendisinin konuşması, dinlemeye hiç yanaşmaması açgözlülüktür. Demokritos

İnsanın büyüklüğü kanaatten gelir. Kişi, zor günlerinde bile açgözlülükten uzak kalmalıdır. Cicero

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen. Gautama Buddha

Bu dünya herkesin gereksinimini karşılayabilir, ama hiç kimsenin açgözlülüğünü gideremez. Mahatma Gandhi

Açgözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı, insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar. Mevlana

İnsanoğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras (aç gözlülük) ve arzu. Hz. Muhammed S.A.V

Hepimiz cesur, güvenilir ve açgözlü olarak dünyaya geliriz ve çoğumuz açgözlü olarak kalırız. Mignon McLaughlin

Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında,bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır. Karl Marx

Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez; birçok insanın hayatı arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. Aristoles

Kimileri kendilerinin açık fikirli olduğunu düşünür.Oysa onlar, açık fikirli olmaktan çok açgözlüdürler. Will Durant

Açgözlülük ilençli bir düşkünlüktür: Bir insana azıcık altın ver, ne kadar aç olursa olsun önündeki yemekten bile vazgeçer. Lucanus

Ülkeniz dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olabilecekken, bir avuç insanın açgözlülük ve hırsı yüzünden acılar çekecek. Thomas More

Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür. La Rochefaucauld

Açgözlülük fakirliktir, kimseden bir şey beklememek de zenginliktir; kişi herhangi bir şeye göz dikmediği zaman, o şeye muhtaç değildir. Hz. Ömer

İnsanlar daima malik olduklarından daha çoğuna sahip olmak isterler. Ama yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden daha azdır. Theoghit

Böyle davranmayı sürdürürsek, açgözlülüğümüzün kurbanı olacağız; değişmeye yanaşmazsak, yeryüzünden silinip gidecek, yerimizi böceklere bırakacağız. Jacques-Yves Cousteau

Açgözlülüğümüz, bizi o kadar çok şeye birden saldırtır ki en ehemmiyetsizlerini fazla arzulamak yüzünden, en değerli şeyleri elden kaçırırız. La Rochefaucauld

Barışın beş düşmanı içimizdedir; açgözlülük, hırs, haset, öfke ve kibir. Bunlar ortadan kaldırılsaydı sarsılmaz bir sürekli barış içinde mutlu olurduk. Francesco Petrarca

Açgözlü ipek böceğine benzer. Tıpkı ipek böceğinin kozasının içinde hareket etmesi gibi, ne kadar kendi etrafında dönerse dönsün, kurtuluşu mümkün olmayıp ölüme mahkumdur. A. Pope

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir. Mevlana

Sözler Diyari sayfamızı sizler için hazırladık.Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Aşk Sözleri,Dini Sözler,Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir. Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.

0/Yorum Yaparsanız Seviniriz/Yorumunuz Var

Daha yeni Daha eski